Belveder-button 01

*** 

Pošlete nám pozvánku na výstavu,
kterou připravujete nebo pořádáte,
rádi ji na webu www.art-tour.cz
zveřejníme
(722 711 226;
moravec@art-tour.cz)

***

Aukční vyhláška

Aukčni vyhlaska
pro 2. internetovou dobročinnou akci

 

1. Internetovou dobročinnou aukci pořádá Občanské sdružení Belveder, Česká 199/29, 284 01 Kutná Hora; IČO: 22868844

 

2. Aukce se mohou zúčastnit pouze registrovaní dražitelé.

 

3. Registrovaní dražitelé přihazují pouze prostřednictvím e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Administrátor potvrdí přijetí zprávy a zaznamená příhoz.

 

4. Jednotlivá kola se uzavírají vždy do 24:00 daného dne.

 

5. Dražitel musí přihodit nejméně minimální podání u dané dražby. Může také poslat zprávu o příhozu, který je vyšší než minimální. Administrátor tento příhoz zaznamená, ale u dané aukce se objeví jen minimální podání. Tak tomu bude do okamžiku, kdy jiný dražitel překoná nejvyšší příhoz.

 

6. Internetová aukce končí v pátek 23. listopadu 2012 ve 24:00 hodiny.

 

***

 

AUKČNÍ VYHLÁŠKA GALERIE DOLMEN, s. r. o.

 

1. Průběh aukce se řídí právními předpisy ČR.

 

2. GALERIE DOLMEN, s. r. o.
Ostrožská Nová Ves, Záhumení 577, PSČ 687 22
IČO: 27695336
DIČ: CZ27695336 (dále jen Dražebník)
provádí dražbu na žádost občanského sdružení Belveder
adresa: Česká 199/29, 284 01 Kutná Hora
IČ: 22868844
Charitativní aukce se koná ve prospěch sbírky na záchranu/obnovu Kaple Sv. Jana Křtitele na vrchu Vysoká u Kutná Hory

Termín konání aukce: 24. listopadu 2012 od 16:00 hodin
Místo konání aukce: Sankturinovský dům, II. patro, Palackého náměstí v Kutné Hoře

 

3. Dražba se počíná datem a hodinou uvedenou v dražebním katalogu. Výše nejnižšího podání (vyvolávací cena) je stanovena a zveřejněna v aukčním katalogu.

 

4. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena) v dražebním katalogu a budou draženy v pořadí uvedeném v katalogu.

 

5. Dražebník zajistí při dražbě vyvolání předmětu jeho pořadovým číslem. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím ruky. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Za příhozy se potom považuje:

 

a) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5000 Kč
b) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5000 Kč, ale méně než 10 000 Kč,
c) 1000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena nejméně 10 000 Kč.

 

O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
Přípustný je rovněž tzv. příhoz skokem, tzn., že dražitel zřetelně a nahlas zvýší okamžitou aukční cenu o libovolně vysoký příhoz.

 

6. Vydražitel je povinen vyřídit si své závazky neprodleně po skončení dražby, pokud není domluveno jinak. K vydražené ceně není účtována aukční provize, dosažená cena je konečná.

 

7. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez své osobní přítomnosti na dražbě – vyhotoví ověřenou písemnou plnou moc na společnost Galerie Dolmen, s. r. o., k zastoupení na dražbě – určí-li věci, které za něho má Galerie Dolmen, s. r. o., dražit. – určí-li limit, do kterého za něj Galerie Dolmen, s. r. o., bude přihazovat, a to pro každou věc zvlášť. Dražit po telefonu lze po písemné dohodě.

 

8. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení o zaplacení ceny“ v sídle občanského sdružení Belveder, Česká 199/29, 284 01 Kutná Hora, nejpozději do 7 dnů ode dne konání dražby, pokud není sjednáno jinak.


Galerie Dolmen, s. r. o., ve spolupráci s občanským sdružením Belveder

 

 

 

Reklama

Uchvatne recy-sperky-button

 

Vytvarny miniSalon-button

 

Podpořte Nás

Podpořit nás můžete nejenom morálně, ale i zasláním dobročinného finančního příspěvku na číslo účtu 238009857/0300

 

Děkujeme Vám, že pomáháte zachránit vzácnou barokní památku, kapli Sv. Jana Křtitele na vrchu Vysoká u Kutné Hory

Naši partneři

Projekt Šance

Galerie Dolmen logo-Black

  

Mediální partneři
banner art_tour_82x40